Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

wiolus
3680 f394
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMrrruk Mrrruk
wiolus
wiolus
5003 5650 500
Reposted from777727772 777727772 viaaynis aynis
wiolus
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viastarryeyed starryeyed
wiolus
3479 9255
Reposted fromjuzniechceumierac juzniechceumierac viaavooid avooid
wiolus
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
wiolus
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadrttop drttop
wiolus
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viasoundofsilence soundofsilence
wiolus

Niektórzy widzą rzeczy takimi, jakie są i pytają - dlaczego? Ja śnię o rzeczach, których nigdy nie było i pytam - dlaczego nie?
— George Bernard Shaw
Reposted fromavooid avooid
wiolus
Mów ludziom, co czujesz. Czasem to będzie przerażające, ale częściej odczujesz niezwykłą ulgę i radość. Czasem stworzysz dobrą relację, a czasem ją całkowicie zrujnujesz. Takie jest ryzyko mówienia o tym, co ważne. Mów to, co czujesz, nawet jeśli głos Ci drży, bo inaczej nikt nigdy nie pozna Twoich myśli.
— w.
Reposted bykmjKawaiiNamidanavia

February 21 2018

wiolus

Miałam nadzieję, że tego listu nigdy nie wyślę. 
Do ciebie ani do nikogo innego, bo myślałam też, że nikogo innego już w moim życiu nie będzie. Myślałam, że tylko ty jesteś i będziesz. (...) 

Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś jeden na milion. 
My byliśmy raz na milion, kiedy komety przelatują obok siebie tak blisko, że splatają się ogonami. Byliśmy jednym, ale nie tym samym. Całością, która nie składała się nigdy z dwóch połówek pomarańczy. Nie byliśmy połówkami, byliśmy całościami, z których wyrosła nowa przestrzeń doznań. Jesteśmy jak zbiory, które stworzyły razem zbiór nowy, niepowtarzalny. (...) 
Byliśmy tak bardzo, że myśląc o tym dzisiaj, zastanawiam się, jak w ogóle ludzie mogą tak z sobą przeżywać. (...) 
To się nie zdarza ludziom, a jeśli w ogóle, to raz na całe życie. 

Najpierw chciałam ci napisać o smutku, który wypełniał mnie przez pierwsze tygodnie. Smutek był tak ciemny, że nie umiałam już nic rozróżnić w świecie. Potem chciałam napisać ci o żalu, a żal był tak głęboki, że nie widziałam dna. Potem chciałam napisać ci o złości, bo złość była tak wielka, że nie mogłam jej ogarnąć wzrokiem. Potem chciałam napisać ci o tęsknocie, ale była ona tak bolesna, że nie mogłam znaleźć złamanego słowa. Teraz chcę ci napisać o wdzięczności.

— Anna Ciarkowska - „Chłopcy, których kocham”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
wiolus
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
wiolus
0134 1385 500
wiolus
0513 4de8
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianiskowo niskowo

February 19 2018

wiolus
1568 974f 500

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viaAmere Amere
wiolus
2160 6ec0 500
Marek Koterski
wiolus
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viaohhmarigold ohhmarigold
wiolus
6131 4b18
Reposted frommesoute mesoute viaazazel azazel
wiolus
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo

January 16 2018

wiolus
Można uciekać i uciekać w nieskończoność, ale prawda jest taka, że wszędzie tam, gdzie się zatrzymasz, dopadnie Cię Twoje życie.
— Cecelia Ahern
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl