Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

wiolus
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacrystalline crystalline

September 01 2017

Kupiłem ci róże z kolcami tak ostrymi, jak temperament który masz.
— Siles - Róże (via syndromy)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
1679 6939 500

petalier:

@weheartit /entry/184475208

Reposted fromSkydelan Skydelan
wiolus
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
wiolus
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viainmybetterworld inmybetterworld
wiolus
1969 84e5
5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
2551 4e41 500

thepowerwithin:

Work hard, stay humble! 😊💕

Reposted fromSkydelan Skydelan
2551 4e41 500

thepowerwithin:

Work hard, stay humble! 😊💕

Reposted fromSkydelan Skydelan
2548 e372 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
wiolus
Pamięć to nie nagranie video. Jest subiektywna. To kulturowo uwarunkowany zapis tego, co się stało. Nieważne, czy jest trafny, liczy się, co znaczy dla ciebie. To, jaką wyciągniesz z niego lekcję na przyszłość.
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid
wiolus
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaanetaxx aanetaxx
wiolus
Jeśli myślisz o kimś, kogo kochałeś i straciłeś, to tak jakbyś z nim był.
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid
wiolus
Przykre sytuacje zapadają w pamięć, traumatyczne idą w zapomnienie bądź też zniekształcają się nie do poznania lub zmieniają w wielką, białą nicość...
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid
wiolus
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viajooo jooo
2747 caab
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viagdybam gdybam
Najpiękniejsze są dni , kiedy potrafimy być tak po prostu bezgranicznie szczęśliwi i sami nie wiemy z jakiego powodu.
— (via cheerful-human)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaskman askman
wiolus
8960 ae87
wiolus

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaaynis aynis
7414 7c78 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viablithely blithely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl