Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

wiolus
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou
wiolus
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.
Reposted fromrol rol vianecropixie necropixie
wiolus
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie vianiskowo niskowo
wiolus
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo vianiskowo niskowo

May 06 2017

wiolus
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
wiolus
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viapikkumyy pikkumyy
wiolus
Reposted fromzielono zielono viapikkumyy pikkumyy
wiolus
6545 1fe5 500
Reposted fromwerczi werczi viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
wiolus
3389 f0b8
Reposted fromtenderly tenderly viahouseofpain houseofpain
wiolus
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiemaproblemu niemaproblemu
wiolus
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viajezderkusie jezderkusie
wiolus
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
wiolus
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viadrozdzi drozdzi
wiolus

May 04 2017

wiolus
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaend-of-sorrow end-of-sorrow
wiolus
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— S.J. Lec
Reposted fromweightless weightless viapikkumyy pikkumyy
wiolus
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viapikkumyy pikkumyy
wiolus
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viapikkumyy pikkumyy
wiolus
0741 d65e 500
Reposted frommhsa mhsa viatitelitury titelitury
1527 7e9e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl