Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

wiolus
5506 bf8c 500
wiolus
4906 6dbd
wiolus
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasouxie souxie

May 06 2018

wiolus
3953 057a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadmiracja admiracja
wiolus
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
9988 aee7 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaelentarie elentarie
wiolus
6812 3293
wiolus
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiedoopisania niedoopisania

April 22 2018

wiolus
3026 784b 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viapodprzykrywka podprzykrywka

April 21 2018

wiolus
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaoutofmyhead outofmyhead
wiolus
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viaoutofmyhead outofmyhead
wiolus
Reposted fromPoranny Poranny viairbjarbirb irbjarbirb
wiolus
8515 d2f0
wiolus
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
wiolus
8137 6af1 500
wiolus
wiolus
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaheroes heroes

April 19 2018

wiolus
6035 b352
wiolus
„Człowiek mądry podróżuje po to, by odkryć siebie.” 
— James Russell Lowell
Reposted fromavooid avooid viapampampam pampampam
wiolus
"Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.  Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość.   Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.  Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie.   Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie."
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby viaDangerousHope DangerousHope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl