Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

wiolus
5729 da84 500
Reposted frommoai moai viasarkastyczna sarkastyczna
wiolus
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
wiolus
Po Tobie było sześciu mężczyzn. 
Przynosili kwiaty. 
Pisali. 
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce. 
Jednak 
Kwiaty usychały. 
Wiadomości nie dochodziły. 
Ręce wolałam trzymać 
W kieszeniach. 
Wolałam czekać 
Na Ciebie 
wiolus
7908 510e 500
— Elena Favilli, Francesca Cavallo - „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
wiolus
Ta sama pora, 16:06. Oddaleni o setki kilometrów budujemy naszą przyszłość. Odbijam się o puste ściany, wydając dźwięki słyszę jedynie echo. Brak mi Cię. Pusto. Czas wcale nie płynie szybciej. Dni ciągną się, wleką, jakby stały w miejscu. Ja stoję w miejscu. Sama, sama o 16:08, bez Ciebie. Mam Ciebie, ale nie obok. Jesteś mój, ale za daleko.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 16 2018

wiolus
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaazazel azazel
wiolus
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viaazazel azazel
wiolus
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaCannonball Cannonball
wiolus
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viamyownreality myownreality
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viajuhasowa juhasowa
wiolus
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaiamdreamer iamdreamer

October 07 2018

wiolus
6543 383a

October 02 2018

wiolus
7373 06c7
Reposted fromkrainakredek krainakredek viacolorful colorful
wiolus
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
wiolus
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viayougurtway yougurtway
wiolus
1758 42ea 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
wiolus
wiolus
Zawsze można poznać ładną dziewczynę po tym, jak chodzi. Ładna dziewczyna kroczy, jakby do niej należał cały świat.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
wiolus
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl