Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

wiolus
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaeternaljourney eternaljourney
wiolus
Tak sobie korespondują. On wie. Jak miałby nie wiedzieć. Te mejle, niby o niczym, czasem esemesy. Tak, zwłaszcza to pisanie o niczym tak bardzo podszyte wszystkim.
— Autor nieznany
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
wiolus
Zainteresowania? Języki obce. Najlepiej męskie.

November 09 2018

wiolus
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaBalladyna Balladyna
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viajoannna joannna
wiolus
wiolus
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viacountingme countingme

November 07 2018

wiolus
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viaCannonball Cannonball
wiolus
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaBalladyna Balladyna
wiolus
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaCannonball Cannonball
wiolus
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada viacolorful colorful
wiolus
7971 23d7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamorsik morsik
wiolus
wiolus
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
wiolus
1644 bb22
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
wiolus
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaeternaljourney eternaljourney

November 01 2018

wiolus
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viathenatuss thenatuss
wiolus
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viathenatuss thenatuss
wiolus
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viazapachjasminu zapachjasminu
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl