Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

0704 4e2f 500
Reposted fromdeviate deviate viaharridan harridan
6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaharridan harridan
wiolus
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaanorexianervosa anorexianervosa
6393 0275 500
wiolus
3205 5504
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaharridan harridan
wiolus
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaharridan harridan
wiolus
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaharridan harridan
wiolus
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka

March 31 2017

wiolus
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
wiolus

March 26 2017

wiolus

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaviolethill violethill
wiolus
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viahope hope
wiolus
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viahope hope
wiolus
7275 5b12
wiolus
5881 1a19 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vianelsonek nelsonek
wiolus
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viasiostrzanakalka siostrzanakalka
wiolus
8500 76ec 500

March 25 2017

wiolus
Nie ma już dla nas szans najmniejszych.
— 99
Reposted fromnonecares nonecares viaExplorers Explorers

March 24 2017

wiolus
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl