Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

wiolus
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaazazel azazel
wiolus
7389 6582 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
wiolus
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy vianiskowo niskowo
wiolus
(...) nie później, nie kiedyś, nie za kilka lat, nie kiedy będzie lepsza pora, nie kiedy życie stanie się łatwiejsze, tylko właśnie teraz. 
— E. Gilbert
Reposted frombzdura bzdura vianiskowo niskowo

March 31 2019

wiolus
wiolus
9568 4a7b 500
Reposted frommodalna modalna viaMsChocolate MsChocolate
wiolus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapannamamba pannamamba
wiolus
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaciarka ciarka

February 14 2019

wiolus
wiolus
9466 1d7d 500
Reposted fromzoja zoja viakuszii kuszii
wiolus
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viakuszii kuszii
wiolus
wiolus

February 02 2019

6302 84f1
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoutofmyhead outofmyhead
wiolus
2372 e74e
Reposted fromhare hare viaciarka ciarka
wiolus
2847 b148 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiolus
"Liczby pierwsze dzielą się tylko przez 1 i przez siebie. Stoją na swoich miejscach w nieskończonym szeregu liczb naturalnych, ściśnięte, jak wszystkie, między dwiema innymi liczbami, ale mają w sobie coś, co różni je od innych. To liczby podejrzliwe i samotne. "

"Dowiedział się, że wśród liczb pierwszych niektóre są jeszcze bardziej szczególne. Matematycy nazywają je liczbami pierwszymi bliźniaczymi. Są to pary liczb pierwszych które ze sobą sąsiadują albo raczej prawie sąsiadują, bo między nimi stoi zawsze liczba parzysta, która nie pozwala im się stykać naprawdę. (...)
Mattia uważał, że Alice i on są takimi właśnie bliźniaczymi liczbami pierwszymi, samotnymi i zagubionymi, bliskimi sobie, ale nie na tyle, by naprawdę się zetknąć."
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted bytobecontinuedniemocendotermicznaottak12czerwcaiammistakeZiomeczekzupsondotkliwieohhhintiharperfectsenselisiazupaKejstyna

February 01 2019

wiolus
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaavooid avooid
wiolus
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus viaaisajo aisajo
wiolus
8093 fcb9 500
Reposted fromesste esste viatitelitury titelitury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl